UAB „PRINT IN“ naujų skaitmeninių bei žiedinės ekonomikos paslaugų/produktų kūrimas, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktą

Projekto tikslas – naujų skaitmeninių bei žiedinės ekonomikos principus atitinkančių produktų ar paslaugų kūrimas, investuojant į KKI produktų/paslaugų kūrimui būtiną infrastruktūrą

Projekto metu įmonė sukurs inovatyvų produktą – kino industrijai, muziejams ir meno galerijoms skirtas dekoracijas su 3D efektu, kai vaizdas spausdinama keliais sluoksniais, taip pat gaminius su Brailio raštu neregiams. Projekto metu bus įsigyta specializuota įranga, su kuria planuojamos dekoracijos bus atspausdintos su 3D efektu, ekologiškais dažais, pasižyminti kitais tvariais sprendimais.

Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“.

Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo React-EU) lėšų, veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui, programos. 

Projekto biudžetas – 380.000,00 Eur. Projektui įgyvendinti yra skirtos 190.000,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei 190.000,00 Eur nuosavos lėšos.

Projekto trukmė – 9 mėn.

UAB „Print In“ – plačiaformatės reklamos kūrimo ir gamybos įmonė, gaminanti spaudinius, kurių plotis gali siekti iki 5,3 m. ir būti neriboto ilgio.